HomeWings to Perform

Onze Missie ‘Wat zijn jou Wings to Perform’?

Het Awareness Performance Model binnen 'Wings to Perform' staat voor Inspireren, Creëren, Navigeren, Excelleren en Evolueren.

Met verschillende specialisten op de gebieden Arbeid, Vitaliteit en Gezondheid, plus meerdere Change programma's is ‘Wings to Perform’ ontwikkeld, waarmee vanuit de ontstane awareness ook direct de juiste aanpak invulling kan krijgen.

Of het op persoonlijk- of organisatieniveau is, veranderen is mensenwerk en daar richt zich onze gezamenlijke aanpak op. 

 

 


Medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie, die vanuit een Passie en affiniteit beginnen aan een avontuur met bijbehorende verwachtingen. Worden deze verwachtingen op de juiste manier gevoed en beantwoord, dan zal een vitaal en duurzaam inzetbare medewerker ontstaan voor nu en in de toekomst.

Een lerende organisatie stelt haar medewerkers in staat om zich te ontwikkelen en te scholen. Hier worden nieuwe ideeën en collectieve ambities aangemoedigd. Het management heeft in een lerende organisatie een ondersteunende en sturende taak.

De waan van de dag is echter dat in bijna elke organisatie druk staat op het rendement, waarbij bovenstaande omschrijvingen een stip aan de horizon zijn waar we graag naar toe willen. Hoe bereiken we dit en wat hebben we daarvoor nodig?


Waar leg ik mijn prioriteiten om mijn passie te behouden, zelfredzaam te zijn, persoonlijke groei te realiseren en duurzaam inzetbaar te blijven? En daar waar ik leiding geef, hoe kan ik dan mezelf, mijn eigen taak, medewerkers en organisatie voorzien van de juiste motivatie en energie, plus voldoen aan de doelstellingen?

Succes ervaren geeft energie, straal je uit en wil je omgeving ook. Een succesvol team kent weinig geblesseerden, iedereen wil immers deel uit maken van dit succes. Hoe kom ik daar persoonlijk of als team en wie neemt de leiding, zorgt voor het juiste gedrag en commitment, waardoor de uitvoering leidt tot scorend vermogen?

Bovenstaande geeft weer dat veel zaken die te maken hebben met persoonlijke- of organisatiegroei, gepaard gaan met vragen die te maken hebben met onzekerheden. Neem ik voor mezelf de juiste beslissing, doe ik er goed aan die te delen, vragen die te maken hebben met zingeving en veelal onderschat worden door organisaties, daar deze zich vooral richten op het proces, de veranderingen die daarbij horen en de aansturing daarvan.

Hoe vermijden we stress, zowel op persoonlijk- als organisatieniveau? Welke invloeden spelen daarbij een rol, waarbij we niet alleen kijken naar de wetenschap van stress in het lichaam, maar vooral hoe we dit kunnen voorkomen binnen het werkveld. Vaak ligt het niet aan de motivatie van mensen, maar vooral aan het krijgen van waardering en het gevoel hebben een zinvolle bijdrage te leveren. Al deze ingrediënten zorgen voor de juiste balans tussen passie en energie, waarbij de persoonlijke- en organisatieperformance in elk opzicht kan groeien.


Binnen onze aanpak delen wij ervaringen, willen wij Mens en Organisatie inspireren en in hun kracht zetten. Met het Awareness Performance Model en verschillende pragmatische Change methodieken op de gebieden Arbeid, Vitaliteit & Change, gaat u ervaren wat het is dit zelf te creëren en daarbij 'Wings to Perform' te hebben.

Immers… ‘Als de verandering geen uitdaging heeft, zal het je niet veranderen’. Dit zowel op persoonlijk als organisatievlak met u te bereiken, is ons doel.

‘Wings to Perform’

 Training i.s.m. Huis voor Beweging bij Min. SZW

 Powernap als start bij Training CTS Tata Steel

Energie delen 'Brandweer Tata Steel'

Maastricht Universiteit 'Het is jouw Agenda' i.s.m. Huis voor beweging


Go to top